Chmura tagów
"Ósemka"  "Salwator"  "Wybrałam życie"  aborcja  Abp Antoni Baraniak  abstynencja  aktorstwo  Al-Anon  alkohol  alkoholizm  Benedykt XVI  bł. Dominik Spadafora  bł. ks. Jerzy Popiełuszko  Bp Marek Solarczyk  bp Marian Rojek  Brygida Grysiak  charyzmat  cierpienie  co wybrać?  czego szukać?  Droga Neokatechumenalna  duszpasterstwo powołań  dzieci  Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów  edukacja  Edyta Stein  Eleni  formacja  grzech  homoseksualizm  Instytut Prymasa Wyszyńskiego  instytuty świeckie  jak znaleźć?  Jan Paweł II  Kard. Stefan Wyszyński  Karmel  Katarzyna Łaniewska  komunikacja  Ks. Jerzy Popiełuszko  listy o powołaniu  macierzyństwo  Małżeństwa niesakramentalne  małżeństwo  Maria Okońska  Maryja  media  metanoia  Michał Lorenc  miłosierdzie  ministranci  modlitwa  muzyka  narkomania  narkotyki  niesakramentalni  nowe wspólnoty  o. Piotr Jordan Śliwiński OFMCap.  o. Wojciech Jędrzejewski OP  obrona życia  ojcostwo  papież Franciszek  pijarzy  pokuta  powołanie  prostytucja  przebaczenie  przednowicjat  Rekolekcje ignacjańskie  rodzice  rodzicielstwo  rodzina  Rok Wiary  Ruch Światło-Życie  salezjanin  Sandra Kwiecień  sponsoring  spowiedź  szkoła  św. Benedykt z Nursji  Św. Józef Kalasancjusz  Św. Rita  świadectwa  świadectwo  teatr  temat maja - macierzyństwo  Teresa Benedykta od Krzyża  uzależnienia  wdowy konsekrowane  wesele bezalkoholwe  Wesle Wesel  wolontariat  Zakon Szkół Pobożnych
Wierzę w życie, które nie kończy się tutaj - 31.10.2013
Zamyślenia na Rok Wiary
Wierzę w Kościół, który Jezus posyła do świata 31.07.2013
Zamyślenia na Rok Wiary

Masz problem? Chcesz rozwiać wątpliwości? Nurtują Cię jakieś pytania? Napisz do nas:

Powołaniowcy:
Monika Duc SP
Piotr Recki SP
Tomasz Abramowicz SP
Home» Jak znaleźć?» Narzędzia» Godzina Święta

Godzina Święta

Godzina święta wywodzi się od św. Małgorzaty Marii Alacoque. Pan Jezus wyraził życzenie, aby wierni w nocy z czwartku na pierwszy piątek miesiąca adorowali chociaż przez godzinę Najśw. Sakrament dla uczczenia konania Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym. Praktykę tę przyswoiło sobie bardzo wiele parafii, odprawiając specjalne adoracje w godzinach wieczornych.


Źródło: www.brewiarz.katolik.pl

Powołany jest własnością Boga – przymierze

Panie Jezu Chryste, w ten czwartkowy wieczór zatrzymujemy się z Tobą w Wieczerniku. Tajemnica Eucharystii uobecnia to, co dokonało się na Ostatniej Wieczerzy. W Twoich słowach i gestach na świętej uczcie szukamy natchnienia do modlitwy za wszystkich powołanych, pobieramy też pouczenie o naszym posłannictwie we współczesnym świecie.

Jezu Chryste, Arcykapłanie Nowego Przymierza, Ostatnia Wieczerza była ucztą paschalną. Wydarzeniem, w którym Izraelici co roku odnawiali całą historię swego wybrania i przymierza z Bogiem. Spożywając baranka paschalnego, wspominali wyjście z niewoli egipskiej, zawarcie przymierza pod Synajem, wędrówkę przez pustynię i zdobycie Ziemi Obiecanej.

W historii Izraela może znaleźć natchnienie każdy powołany. W tej historii zbawienia zapowiedziane są także wyzwania każdego chrześcijanina, który przez sakrament chrztu staje się uczestnikiem Nowego Przymierza zawartego przez wylanie Twojej Krwi, Panie, w ofierze krzyżowej.

...więcej

Powołany zna imię Boga - Mojżesz

Panie Jezu Chryste, w każdy pierwszy czwartek z wiarą wchodzimy do Wieczernika. Podczas adoracji doświadczamy Twojej bliskości. Wsłuchujemy się w Twoje słowa. Z największą uwagą rozważamy Twoje pouczenia dotyczące ludzi powołanych.

Jezu, Najwyższy Kapłanie, podczas Ostatniej Wieczerzy przypomniałeś swoim uczniom najważniejsze zadania. Otworzyłeś przed nimi tajemnice serca tak, jak to czyni się jedynie wobec przyjaciół. Mówiłeś do nich: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego (J 15,14-15).

Jezu, Nauczycielu dobry, w ten sposób postępujesz z każdym powołanym. Najpierw zapraszasz go do poznania Ciebie i tajemnic Twojego Ojca, Twojego królestwa, a następnie posyłasz go, aby je przekazywał innym.

...więcej