Chmura tagów
"Ósemka"  "Salwator"  "Wybrałam życie"  aborcja  Abp Antoni Baraniak  abstynencja  aktorstwo  Al-Anon  alkohol  alkoholizm  Benedykt XVI  bł. Dominik Spadafora  bł. ks. Jerzy Popiełuszko  Bp Marek Solarczyk  bp Marian Rojek  Brygida Grysiak  charyzmat  cierpienie  co wybrać?  czego szukać?  Droga Neokatechumenalna  duszpasterstwo powołań  dzieci  Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów  edukacja  Edyta Stein  Eleni  formacja  grzech  homoseksualizm  Instytut Prymasa Wyszyńskiego  instytuty świeckie  jak znaleźć?  Jan Paweł II  Kard. Stefan Wyszyński  Karmel  Katarzyna Łaniewska  komunikacja  Ks. Jerzy Popiełuszko  listy o powołaniu  macierzyństwo  Małżeństwa niesakramentalne  małżeństwo  Maria Okońska  Maryja  media  metanoia  Michał Lorenc  miłosierdzie  ministranci  modlitwa  muzyka  narkomania  narkotyki  niesakramentalni  nowe wspólnoty  o. Piotr Jordan Śliwiński OFMCap.  o. Wojciech Jędrzejewski OP  obrona życia  ojcostwo  papież Franciszek  pijarzy  pokuta  powołanie  prostytucja  przebaczenie  przednowicjat  Rekolekcje ignacjańskie  rodzice  rodzicielstwo  rodzina  Rok Wiary  Ruch Światło-Życie  salezjanin  Sandra Kwiecień  sponsoring  spowiedź  szkoła  św. Benedykt z Nursji  Św. Józef Kalasancjusz  Św. Rita  świadectwa  świadectwo  teatr  temat maja - macierzyństwo  Teresa Benedykta od Krzyża  uzależnienia  wdowy konsekrowane  wesele bezalkoholwe  Wesle Wesel  wolontariat  Zakon Szkół Pobożnych
Wierzę w życie, które nie kończy się tutaj - 31.10.2013
Zamyślenia na Rok Wiary
Wierzę w Kościół, który Jezus posyła do świata 31.07.2013
Zamyślenia na Rok Wiary

Masz problem? Chcesz rozwiać wątpliwości? Nurtują Cię jakieś pytania? Napisz do nas:

Powołaniowcy:
Monika Duc SP
Piotr Recki SP
Tomasz Abramowicz SP
Home» Jak znaleźć?» Narzędzia» Godzina Święta» Powołany zna imię Boga - Mojżesz

Materiały Homiletyczne - logo

Powołany zna imię Boga - Mojżesz

Pieśń: O Panie, Tyś moim Pasterzem...

Panie Jezu Chryste, w każdy pierwszy czwartek z wiarą wchodzimy do Wieczernika. Podczas adoracji doświadczamy Twojej bliskości. Wsłuchujemy się w Twoje słowa. Z największą uwagą rozważamy Twoje pouczenia dotyczące ludzi powołanych.

Jezu, Najwyższy Kapłanie, podczas Ostatniej Wieczerzy przypomniałeś swoim uczniom najważniejsze zadania. Otworzyłeś przed nimi tajemnice serca tak, jak to czyni się jedynie wobec przyjaciół. Mówiłeś do nich: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego (J 15,14-15).

Jezu, Nauczycielu dobry, w ten sposób postępujesz z każdym powołanym. Najpierw zapraszasz go do poznania Ciebie i tajemnic Twojego Ojca, Twojego królestwa, a następnie posyłasz go, aby je przekazywał innym.

 

Rozważanie biblijne

Bóg wybiera miejsce i czas powołania Mojżesza. Zanim objawił mu swoje imię na pustyni, prowadził go od urodzenia. Kiedy Mojżesz dojrzał poprzez tragiczne wydarzenie – zabójstwo Egipcjanina – ucieka do kraju Madianitów. Droga Mojżesza była długa, dom rodzinny w niewoli egipskiej, dwór faraona, doświadczenie zabójstwa człowieka, oddalenie na pustyni, poznanie kultu Madianitów, dojrzewanie na pustyni.

Z Księgi Wyjścia:

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb.

Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. (...) Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś odpowiedział: Oto jestem.

Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga (Wj 3, 1-6).

W tej scenie powołania Mojżesza możemy rozpoznać poszczególne etapy Bożego działania w relacji do wybranego człowieka. Najpierw jest znak. Płonący krzew, który się nie spala. Znak kryje w sobie tajemnicę. Przekracza to, co do tej pory było doświadczeniem Mojżesza. Znak dany przez Boga przyciąga Mojżesza. Podchodzi on, przybliża się do znaku, chce go odczytać, co on oznacza, jaką ma treść? Następnie jest wezwanie po imieniu. Bóg zna Mojżesza, zna jego imię, dobrze zna historię jego życia. Imię Mojżesz (Moszeh) uchodzi za egipskie, ale łączy się z hebrajskim czasownikiem „wyciągnąć, wydobyć”, dlatego jest tłumaczone, „wydobyłam go z wody”. Córka faraona ocaliła Mojżesza od śmierci. Mojżesz zostaje powołany, aby wybawić z niewoli i ocalić od śmierci cały naród izraelski. Po imiennym wezwaniu słyszymy odpowiedź Mojżesza: „Oto jestem”. W tych słowach pasterz wędrujący po pustyni, wyznaje gotowość do rozmowy z Bogiem.

Powołany potrzebuje oczyszczenia. Bóg nakazuje Mojżeszowi zdjąć sandały. Bóg jest Święty, kto chce z nim rozmawiać i podjąć działanie w Jego imieniu, najpierw potrzebuje oczyszczenia. Bóg objawia swą bliskość. Pan zwraca się do zalęknionego Mojżesza i przedstawia się jako Bóg ojców narodu, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Od dzisiaj chce być Bogiem Mojżesza, a stanie się to, gdy on podejmie zlecone zadanie.

Z Księgi Wyjścia:

Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu. A Mojżesz odrzekł Bogu: Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? A On powiedział: Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was (Wj 3,10-14).

Bóg wyznacza misję. Pan posyła Mojżesza do Egiptu, aby wyprowadził Izraelitów. Mojżesz zna wielkość zadania i czuje swą słabość wobec powierzonej misji. Ale Bóg zapewnia go o nieustannej obecności. Bóg go nie opuści. Bóg będzie nieustannie obecny na drodze powołanego. Dlatego Mojżesz podejmuje zadanie, ale pyta Boga o imię. Odpowiedź Boga „JESTEM, KTÓRY JESTEM” dodaje mu odwagi i pewności, że Bóg go nie opuści.

Pieśń: Idźcie na cały świat...

 

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, w polemice z uczonymi w Piśmie powiedziałeś: „zanim Abraham stał się, JA JESTEM” (J 8,58) oraz „gdy wywyższycie Syna Człowieczego poznacie, że JA JESTEM” (J 8,28). Tak jak powołałeś Mojżesza, tak powołujesz dzisiaj ludzi, aby podejmowali Twoje posłannictwo we współczesnym świecie. A wysyłając dzisiejszych apostołów, dajesz im obietnicę swojej obecności: „JA JESTEM z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28,20).

Wraz z całym Kościołem prosimy Cię pokornie o nowych robotników na Twoje żniwo, o nowe służebnice chętne do pracy w Twojej Winnicy, o nieustanną wrażliwość ludzkich serc na Twoje wołanie: „Pójdź za Mną”.

Powtarzamy: Udzielaj Twej łaski, Panie

– abyśmy we współczesnym świecie dostrzegali znaki Twojego powołania

– aby wśród różnych propozycji Twój głos docierał do naszego serca

– aby młodzi ludzie chętnie przybliżali się do Ciebie

– abyśmy mieli poczucie świętości

– abyśmy byli otwarci na Twoje słowo, które prowadzi do nawrócenia i oczyszczenia

– abyśmy pragnęli Twojej bliskości w codziennym życiu

– abyśmy odczuwali Twoją obecność w naszym apostolstwie

– abyśmy się nie lękali świadectwa wiary wobec naszych bliźnich

– abyśmy nieustannie poznawali Twoje imię

– abyśmy zanieśli Twoje imię na krańce ziemi

Pieśń: Błogosław, Panie, nas...


Źródło: Materiały Homiletyczne 273/2012

Komentarze (0) Dodaj komentarz

Dodanie komentarza wymaga rejestracji w serwisie.