Chmura tagów
"Ósemka"  "Salwator"  "Wybrałam życie"  aborcja  Abp Antoni Baraniak  abstynencja  aktorstwo  Al-Anon  alkohol  alkoholizm  Benedykt XVI  bł. Dominik Spadafora  bł. ks. Jerzy Popiełuszko  Bp Marek Solarczyk  bp Marian Rojek  Brygida Grysiak  charyzmat  cierpienie  co wybrać?  czego szukać?  Droga Neokatechumenalna  duszpasterstwo powołań  dzieci  Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów  edukacja  Edyta Stein  Eleni  formacja  grzech  homoseksualizm  Instytut Prymasa Wyszyńskiego  instytuty świeckie  jak znaleźć?  Jan Paweł II  Kard. Stefan Wyszyński  Karmel  Katarzyna Łaniewska  komunikacja  Ks. Jerzy Popiełuszko  listy o powołaniu  macierzyństwo  Małżeństwa niesakramentalne  małżeństwo  Maria Okońska  Maryja  media  metanoia  Michał Lorenc  miłosierdzie  ministranci  modlitwa  muzyka  narkomania  narkotyki  niesakramentalni  nowe wspólnoty  o. Piotr Jordan Śliwiński OFMCap.  o. Wojciech Jędrzejewski OP  obrona życia  ojcostwo  papież Franciszek  pijarzy  pokuta  powołanie  prostytucja  przebaczenie  przednowicjat  Rekolekcje ignacjańskie  rodzice  rodzicielstwo  rodzina  Rok Wiary  Ruch Światło-Życie  salezjanin  Sandra Kwiecień  sponsoring  spowiedź  szkoła  św. Benedykt z Nursji  Św. Józef Kalasancjusz  Św. Rita  świadectwa  świadectwo  teatr  temat maja - macierzyństwo  Teresa Benedykta od Krzyża  uzależnienia  wdowy konsekrowane  wesele bezalkoholwe  Wesle Wesel  wolontariat  Zakon Szkół Pobożnych
Wierzę w życie, które nie kończy się tutaj - 31.10.2013
Zamyślenia na Rok Wiary
Wierzę w Kościół, który Jezus posyła do świata 31.07.2013
Zamyślenia na Rok Wiary

Masz problem? Chcesz rozwiać wątpliwości? Nurtują Cię jakieś pytania? Napisz do nas:

Powołaniowcy:
Monika Duc SP
Piotr Recki SP
Tomasz Abramowicz SP
Home» Z kraju i ze świata» Papież wyświęcił 19 kapłanów

Radio Watykańskie - logo

Papież wyświęcił 19 kapłanów

Święcenia kapłańskie w Watykanie - fot. vaticannews.va Święcenia kapłańskie w Watykanie - fot. vaticannews.va

W Niedzielę Dobrego Pasterza, która już po raz 56. obchodzona była w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne – Papież Franciszek wyświęcił w bazylice watykańskiej 19 kapłanów. Pochodzą oni z Włoch, Peru, Haiti, Chorwacji i Japonii. Ojciec Święty zachęcił ich, by na spowiedzi byli miłosierni, a w swej posłudze chcieli się podobać nie tyle ludziom, co jedynie Bogu.

Wszyscy neoprezbiterzy studiowali w Rzymie. Po ośmiu ukończyło kolegium Redemptoris Mater związane z neokatechumenatem oraz seminarium Bractwa Kapłańskiego Synów Krzyża, dwaj formację odbyli w papieskim seminarium rzymskim, a jeden należy do zgromadzenia Rodziny Uczniów. Święcenia kapłańskie odbyły się podczas porannej Eucharystii sprawowanej przez Papieża w bazylice św. Piotra.

Po udzieleniu święceń Franciszek wygłosił kazanie, w którym przede wszystkim podkreślił zadania stojące przed nowymi kapłanami a także podziękował ich rodzicom i rodzinom za to, że dały swych synów na służbę Kościołowi.

„Ci nasi bracia i synowie zostali wezwani do służby kapłańskiej” – mówił Franciszek. Przypomniał i podkreślił, że tylko Jezus „jest Jedynym i Najwyższym Kapłanem Nowego Testamentu, ale w Nim również cały święty lud Boży został ustanowiony ludem kapłańskim”. Pan chce wybierać z niego niektórych w sposób szczególny, aby „sprawując publicznie w Jego imieniu w Kościele posługę kapłańską na rzecz wszystkich ludzi”, prowadzili nadal „Jego osobistą misję nauczyciela, kapłana i pasterza”. Albowiem tak jak „Jego posłał Ojciec, tak i On wysłał z kolei w świat najpierw apostołów, a następnie biskupów i ich następców, którym wreszcie dodał jako współpracowników kapłanów, którzy – zjednoczeni z nimi w posłudze kapłańskiej – zostali powołani do służenia ludowi Bożemu”, mówił dalej Ojciec Święty. Zaznaczył, że neoprezbiterzy będą ukształtowani na podobieństwo Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana, „to znaczy zostaną poświęceni jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu i z tego tytuły, który jednoczy ich w kapłaństwie z ich biskupem, będą głosicielami Ewangelii, pasterzami ludu Bożego oraz będą przewodniczyć czynnościom kultowym, zwłaszcza w sprawowaniu ofiary Pańskiej”.

"To nie jest stowarzyszenie kulturalne czy związki zawodowe. Będziecie włączeni w tajemnicę Chrystusa. Udzielajcie wszystkim tego Słowa Bożego, które sami przyjęliście z radością. Czytajcie i rozważajcie pilnie Słowo Boże, aby wierzyć w to, co przeczytaliście, aby uczyć tego, co zrozumieliście w wierze, żyć tym, czego się nauczyliście – mówił Franciszek. – Nie można nigdy głosić homilii czy mówić kazania bez modlitwy z Biblią w ręku. Nie zapominajcie o tym. Niech więc wasze nauczanie będzie pokarmem dla Ludu Bożego. Kiedy wypływa z serca i rodzi się na modlitwie będzie bardzo owocne. Niech będzie radością i umocnieniem dla wiernych i zapachem waszego życia. Bądźcie ludźmi modlitwy, ludźmi ofiary ponieważ poprzez modlitwę i przykład życia budujecie Dom Boży, którym jest Kościół”.

Franciszek przypomniał neoprezbiterom, że poprzez swą posługę będą kontynuować zbawcze dzieło Chrystusa. „Dawajcie bezinteresownie, to co sami otrzymaliście gratis. Celebracja Eucharystii jest najwyższym wyrazem bezinteresowności Pana. Proszę nie zbrukajcie jej małostkowymi interesami” – apelował Papież do nowo wyświęconych księży. Prosił ich, by nigdy nie męczyli się przebaczeniem i byciem miłosiernymi. Zachęcał zarazem, by chcieli „tracić czas” odwiedzając chorych i potrzebujących. Franciszek podkreślił, że prawdziwą radość kapłańską można znaleźć jedynie starając się podobać Bogu, a nie ludziom. „Miejcie zawsze przed oczyma przykład Dobrego Pasterza, który przyszedł nie po to, żeby Mu służono, ale żeby szukać i zbawić to, co zginęło” – zakończył swe rozważania Ojciec Święty.


Źródło: vaticannews.va

Komentarze (0) Dodaj komentarz

Dodanie komentarza wymaga rejestracji w serwisie.