Chmura tagów
"Ósemka"  "Salwator"  "Wybrałam życie"  aborcja  Abp Antoni Baraniak  abstynencja  aktorstwo  Al-Anon  alkohol  alkoholizm  Benedykt XVI  bł. Dominik Spadafora  bł. ks. Jerzy Popiełuszko  Bp Marek Solarczyk  bp Marian Rojek  Brygida Grysiak  charyzmat  cierpienie  co wybrać?  czego szukać?  Droga Neokatechumenalna  duszpasterstwo powołań  dzieci  Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów  edukacja  Edyta Stein  Eleni  formacja  grzech  homoseksualizm  Instytut Prymasa Wyszyńskiego  instytuty świeckie  jak znaleźć?  Jan Paweł II  Kard. Stefan Wyszyński  Karmel  Katarzyna Łaniewska  komunikacja  Ks. Jerzy Popiełuszko  listy o powołaniu  macierzyństwo  Małżeństwa niesakramentalne  małżeństwo  Maria Okońska  Maryja  media  metanoia  Michał Lorenc  miłosierdzie  ministranci  modlitwa  muzyka  narkomania  narkotyki  niesakramentalni  nowe wspólnoty  o. Piotr Jordan Śliwiński OFMCap.  o. Wojciech Jędrzejewski OP  obrona życia  ojcostwo  papież Franciszek  pijarzy  pokuta  powołanie  prostytucja  przebaczenie  przednowicjat  Rekolekcje ignacjańskie  rodzice  rodzicielstwo  rodzina  Rok Wiary  Ruch Światło-Życie  salezjanin  Sandra Kwiecień  sponsoring  spowiedź  szkoła  św. Benedykt z Nursji  Św. Józef Kalasancjusz  Św. Rita  świadectwa  świadectwo  teatr  temat maja - macierzyństwo  Teresa Benedykta od Krzyża  uzależnienia  wdowy konsekrowane  wesele bezalkoholwe  Wesle Wesel  wolontariat  Zakon Szkół Pobożnych
Wierzę w życie, które nie kończy się tutaj - 31.10.2013
Zamyślenia na Rok Wiary
Wierzę w Kościół, który Jezus posyła do świata 31.07.2013
Zamyślenia na Rok Wiary

Masz problem? Chcesz rozwiać wątpliwości? Nurtują Cię jakieś pytania? Napisz do nas:

Powołaniowcy:
Monika Duc SP
Piotr Recki SP
Tomasz Abramowicz SP
Home» Co wybrać?» Kapłaństwo» Kościół o kapłaństwie» Dokumenty

Dokumenty

Kapłan modlący się w katedrze w Mediolanie - fot. Alberto P. Veiga - flickr.com

Kościół i świat potrzebują świętych Kapłanów!

„Kościół i świat potrzebują świętych Kapłanów! Papież Franciszek, w najnowszej Adhortacji Apostolskiej o świętości Gaudete et exsultate przywołał na pamięć kapłanów głoszących z pasją Ewangelię, stwierdzając, że „Kościół nie potrzebuje wielu biurokratów i urzędników, ale żarliwych misjonarzy, pochłoniętych entuzjazmem głoszenia prawdziwego życia. Święci zaskakują, wyrywają z raz urządzonej egzystencji, bo ich życie wzywa nas do porzucenia spokojnej i znieczulającej przeciętności” - czytamy w Przesłaniu Kongregacji ds. Duchowieństwa na Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów 2018.

...więcej
Ksiądz - fot. E. Bartkiewicz / episkopat.pl

Idźcie i głoście

W tegorocznym liście na Wielki Czwartek biskupi dziękują kapłanom za sianie słowa Bożego, duszpasterstwo młodzieży oraz towarzyszenie rodzinom. – Jedną z najważniejszych form realizacji Chrystusowego posłannictwa jest misja „siewcy”. Jedynym zmarnowanym ziarnem w jego posłudze jest to, które pozostaje mu w dłoni – piszą biskupi w liście do kapłanów na Wielki Czwartek. Jest on obchodzony jako pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii oraz kapłaństwa.

...więcej
Kapłani - fot. Ángel Cantero - flickr.com

Misjonarze Miłosierdzia

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który przeżywamy z woli papieża Franciszka, skłania do refleksji o powołaniu kapłańskim w kontekście prawdy o miłosierdziu. Wszyscy kapłani, niezależnie od tego, czy otrzymają specjalną papieską misję w Roku Jubileuszowym, czy nie, są wezwani do tego, aby stać się „misjonarzami miłosierdzia”.

...więcej
Polscy biskupi - fot. Biuro Prasowe KEP

Kapłan a życie konsekrowane

Wszyscy potrzebujemy duchowego powrotu do Wieczernika. Do miejsca, w którym w Wielki Czwartek Chrystus podzielił się z Apostołami swoją świętością. To ona ma być naszą chrześcijańską i kapłańską tożsamością. Dlatego dziś my, kapłani Jezusa Chrystusa, pielgrzymujemy duchowo do Wieczernika po Jego świętość. Przypominając sobie dzień i miejsce swoich święceń kapłańskich, z wdzięcznością i radością wspominamy sakramentalny gest nałożenia rąk przez biskupa. Z całą pokorą i świadomością własnych grzechów, rozeznajemy w sobie potrzebę rozpalenia na nowo Bożego daru, zgodnie z zachętą Apostoła:Przypominam Ci, żebyś na nowo rozpalił charyzmat Boży, który otrzymałeś przez włożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam Ducha bojaźni, ale mocy, miłości i karności (2 Tm 1, 6n).

...więcej
Kard. Stanisław Dziwisz - fot. maciek.malec - wikipedia.org.jpg

Kard. Dziwisz: odwagi, nie bójcie się pójść za głosem, który słyszycie w Waszych sercach

Dzisiaj chciałbym zwrócić się do Was, Drodzy chłopcy i dziewczęta w ważnym momencie waszego życia. Pragnę spotkać się z każdym z Was, by powiedzieć Wam: odwagi, nie bójcie się pójść za głosem, który może słyszycie w Waszych sercach, a którym jest głos powołania. Powołanie do kapłaństwa - jak przypomina Święty Papież Jan Paweł II - jest darem i tajemnicą Boga, który powołuje, oraz człowieka, który odpowiada na to powołanie.

...więcej
Ustanowienie Eucharystii - Kadr z filmu Pasja Mela Gibsona

Kochać i służyć

Św. Paweł wzywa nas, abyśmy na nowo rozpalili charyzmat dany nam przez włożenie rąk (por. 2 Tm 1, 6). Tym, który rozpala charyzmat, jest Duch Święty, ale rozpalanie jest także naszym dziełem. Św. Piotr pisze: „Bracia, bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy” (por. 2 P 1, 10-11). Umacniajmy więc nasze powołanie u źródeł, czerpiąc moc z osobistego spotkania z Panem. To przecież jedyna, pomimo naszych słabości, sprawdzona droga dorastania do ideału chrześcijańskiego życia i kapłańskiej służby.

...więcej
Abp Józef Michalik - fot. wikipedia.org

Ubóstwo kapłana realizacją Ewangelii - List do kapłanów abp. Józefa Michalika

Kapłaństwo to przede wszystkim służba - podkreśla w liście o potrzebie ubóstwa duchownych metropolita przemyski abp Józef Michalik. „Nie mogłem tego listu nie napisać, bo w dzisiejszej rzeczywistości idealizm kapłański, idealizm klerycki, idealizm zakonny w tej dziedzinie wymaga większej uwagi, bo słabość związana z nią, rzuca się ludziom w oczy może nawet bardziej niż inne słabości" - podkreśla abp Michalik. List do księży datowany 28 listopada 2010 r. nosi tytuł „Ubóstwo kapłana realizacją Ewangelii".

...więcej
Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi  - fot. Gopal Vijayaraghavan - flickr.com

Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń

Mając na względzie to obfite nauczanie, niniejsza Instrukcja nie zamierza zatrzymywać się na wszystkich kwestiach dotyczących obszaru uczuciowości i seksualności, które wymagają dogłębnego rozeznania podczas całego okresu formacji. Zamiast tego, zawiera ona normy dotyczące konkretnej kwestii, która pod wpływem obecnej sytuacji stała się bardziej nagląca, to znaczy: czy przyjmować do seminarium i dopuszczać do święceń kandydatów wykazujących głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne.

...więcej
Kapłani - fot. InterMirifica.net

Pilna potrzeba świadków wiary

Uznając publicznie, w geście prostracji, własną grzeszność i potrzebę łaski, włączymy się w modlitwę samego Jezusa, który prosi za nas o wiarę, jak ongiś prosił o nią dla Piotra. Niech nasza modlitwa, która płynąć będzie z tylu świątyń rozsianych po Polsce i poza jej granicami, połączy nas we wspólnym błaganiu za siebie nawzajem, aby nieprawości i niewiara nie zmiotły nas z drogi powołania, byśmy nie stali się jak liść miotany wiatrem niewierności, ale dojrzewali jak dorodna pszenica, która wyda obfity plon na niwie Kościoła Chrystusowego.

...więcej
Kard. Stanisław Dziwisz - fot. Archiwum Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Słowo pasterskie Metropolity Krakowskiego w trosce o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego w Archidiecezji Krakowskiej

Niezależnie od tego, kim jesteśmy, mamy jeden podstawowy obowiązek w sprawie powołań. Jest nim modlitwa o to, by wielu młodych ludzi usłyszało Boże wezwanie do pójścia za Jezusem. Do wszystkich wierzących są bowiem skierowane słowa Jezusa: „Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje" (Łk 10, 2). Warto sobie uświadomić wpierw wymowę żniw. Jest to krótki i bardzo intensywny czas, w którym trzeba zebrać i zgromadzić tegoroczny plon. Zbiorów nie można rozpocząć ani wcześniej, ani później. Nikt przecież nie będzie gromadził niedojrzałego zboża, ani takiego, które się wysypało, ani tym bardziej zniszczonego przez niepogodę. Dlatego na krótki czas potrzebna jest odpowiednia liczba robotników, którzy zbiorą tegoroczne plony. W podobnie dramatyczny sposób Jezus ukazuje problem powołań w Kościele. Gdy mówi „Proście Pana żniwa", wskazuje równocześnie na ogrom żniwa i zbyt małą liczbę robotników. Owo „żniwo wielkie", to ludzie każdej epoki, potrzebujący odpowiedniej liczby wiernych szafarzy Słowa Bożego i sakramentów. Trzeba więc prosić, by liczba kapłanów w całym Kościele odpowiadała potrzebom wiernych.

...więcej
Kapłani

LIST DO KAPŁANÓW KONGREGACJI DO SPRAW DUCHOWIEŃSTWA na Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów

W uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego (która przypada 15 czerwca 2012 r.) obchodzić będziemy, zgodnie ze zwyczajem, „Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów”.

Wprawdzie słowa Pisma Świętego: „Wolą Bożą jest wasze uświęcenie!” (l Tes 4,3), skierowane są do wszystkich chrześcijan, jednak w sposób szczególny przemawiają do nas, kapłanów, jako że przyjęliśmy nie tylko zaproszenie do, „osobistego uświęcenia”, lecz także zaproszenie do tego, by stać się „szafarzami uświęcenia” dla naszych braci i sióstr.

W naszym przypadku ta „wola Boża” została niejako podwojona i pomnożona w nieskończoność, zatem możemy i powinniśmy dochowywać posłuszeństwa w każdej czynności wypełnianej w ramach naszej posługi.

...więcej